Archives
Sign In

Start Your Own iBlog Site

Bulawayo24 News' Live discussions, It takes less than a minute to setup and you can start posting and commenting on other people's iBlogs, Reach out to the right audience.

Start your Own iBlog

Now

14
Jun - 13

Idamage /inhlawulo ekhitshwa lijaha uma imithisile isibanga imnyama emdenini yonke

Emandulo kwakuthi uma ijaha lingamithisa intombi lihlawuliswe inkomo okuthiwa yivulamlenze,linkomo yayiphelekezelwa ngezimbili ezenduna . Induna yayih

1 JMthethwa
12
Jun - 13

'Thula phela ungakhali sekwadlula'

Kwakumhlaka 10 Lwezi 1983 ,ngacela kumama ukuya enkomeni loMsizi Mdlongwa owayeqhatshelwe ukwelusa umhlambi kababa. Wala umama,"usasemncane Phuphehlel

3 JMthethwa
Load More
Invite
iBloggers
Samkelo | Follow | 0 Blogs
chand | Follow | 0 Blogs
smithsharon | Follow | 0 Blogs
MaTicha | Follow | 0 Blogs
proftinku | Follow | 0 Blogs
Magubela | Follow | 0 Blogs
ObertAdverts | Follow | 0 Blogs
MgciniNyoni | Follow | 1 Blogs
mamanisha | Follow | 0 Blogs
Masotsha.Nkiwane | Follow | 0 Blogs
thandouk | Follow | 0 Blogs
FLouis | Follow | 0 Blogs
magutshwa | Follow | 0 Blogs
stanford4god | Follow | 0 Blogs
bongani | Follow | 0 Blogs
Top iBlogs