Archives
Sign In

Start Your Own iBlog Site

Bulawayo24 News' Live discussions, It takes less than a minute to setup and you can start posting and commenting on other people's iBlogs, Reach out to the right audience.

Start your Own iBlog

Now

14
Jun - 13

Idamage /inhlawulo ekhitshwa lijaha uma imithisile isibanga imnyama emdenini yonke

Emandulo kwakuthi uma ijaha lingamithisa intombi lihlawuliswe inkomo okuthiwa yivulamlenze,linkomo yayiphelekezelwa ngezimbili ezenduna . Induna yayih

0 JMthethwa
12
Jun - 13

'Thula phela ungakhali sekwadlula'

Kwakumhlaka 10 Lwezi 1983 ,ngacela kumama ukuya enkomeni loMsizi Mdlongwa owayeqhatshelwe ukwelusa umhlambi kababa. Wala umama,"usasemncane Phuphehlel

3 JMthethwa
Load More
Invite
iBloggers
MALTILDADOZ | Follow | 0 Blogs
grtspell | Follow | 0 Blogs
jamesielts02 | Follow | 0 Blogs
thanks | Follow | 0 Blogs
tsendex | Follow | 0 Blogs
Allyson505 | Follow | 0 Blogs
moorecares4u | Follow | 0 Blogs
NativeAfrica | Follow | 2 Blogs
Ngamla | Follow | 0 Blogs
Jarawani | Follow | 0 Blogs
webTutorials | Follow | 2 Blogs
khanye | Follow | 0 Blogs
Babyface | Follow | 0 Blogs
Malema | Follow | 51 Blogs
mamadinah | Follow | 0 Blogs
Top iBlogs