Archives
Sign In

Start Your Own iBlog Site

Bulawayo24 News' Live discussions, It takes less than a minute to setup and you can start posting and commenting on other people's iBlogs, Reach out to the right audience.

Start your Own iBlog

Now

14
Jun - 13

Idamage /inhlawulo ekhitshwa lijaha uma imithisile isibanga imnyama emdenini yonke

Emandulo kwakuthi uma ijaha lingamithisa intombi lihlawuliswe inkomo okuthiwa yivulamlenze,linkomo yayiphelekezelwa ngezimbili ezenduna . Induna yayih

1 JMthethwa
12
Jun - 13

'Thula phela ungakhali sekwadlula'

Kwakumhlaka 10 Lwezi 1983 ,ngacela kumama ukuya enkomeni loMsizi Mdlongwa owayeqhatshelwe ukwelusa umhlambi kababa. Wala umama,"usasemncane Phuphehlel

3 JMthethwa
Load More
Invite
iBloggers
Lobhengula | Follow | 0 Blogs
SexTips | Follow | 14 Blogs
VisionsFm | Follow | 37 Blogs
chandeller | Follow | 0 Blogs
ZimAnalysis | Follow | 0 Blogs
ProfessorJonesMusara | Follow | 1 Blogs
brightonncux | Follow | 0 Blogs
profbamus | Follow | 0 Blogs
Simpaul | Follow | 0 Blogs
jane1111 | Follow | 0 Blogs
NANA | Follow | 0 Blogs
khaya | Follow | 0 Blogs
Wilfred | Follow | 1 Blogs
DanEfrian | Follow | 0 Blogs
Tshabangu | Follow | 0 Blogs
Top iBlogs