Archives
Sign In

Start Your Own iBlog Site

Bulawayo24 News' Live discussions, It takes less than a minute to setup and you can start posting and commenting on other people's iBlogs, Reach out to the right audience.

Start your Own iBlog

Now

14
Jun - 13

Idamage /inhlawulo ekhitshwa lijaha uma imithisile isibanga imnyama emdenini yonke

Emandulo kwakuthi uma ijaha lingamithisa intombi lihlawuliswe inkomo okuthiwa yivulamlenze,linkomo yayiphelekezelwa ngezimbili ezenduna . Induna yayih

0 JMthethwa
12
Jun - 13

'Thula phela ungakhali sekwadlula'

Kwakumhlaka 10 Lwezi 1983 ,ngacela kumama ukuya enkomeni loMsizi Mdlongwa owayeqhatshelwe ukwelusa umhlambi kababa. Wala umama,"usasemncane Phuphehlel

3 JMthethwa
Load More
Invite
iBloggers
thepromises | Follow | 53 Blogs
karim | Follow | 0 Blogs
Mayibongwe | Follow | 0 Blogs
proftinku | Follow | 0 Blogs
Innocent | Follow | 0 Blogs
Feministen | Follow | 0 Blogs
johnwales123 | Follow | 0 Blogs
AntizahSoniaKhums | Follow | 19 Blogs
Malema | Follow | 51 Blogs
casandra | Follow | 0 Blogs
MissP | Follow | 5 Blogs
NANA | Follow | 0 Blogs
nqobani08 | Follow | 0 Blogs
khaya | Follow | 0 Blogs
richie | Follow | 0 Blogs
Top iBlogs