Archives
Sign In

Start Your Own iBlog Site

Bulawayo24 News' Live discussions, It takes less than a minute to setup and you can start posting and commenting on other people's iBlogs, Reach out to the right audience.

Start your Own iBlog

Now

16
Jun - 13

Thorny Tap - (Short Story)

The weather was beautiful sparsely pantuated with clouds, a mild breeze and a crimpson sun was in the process of its western descent. I was feeling di

5 Nxayezwe
10
Jun - 13

Uthando Lwegazi Ch12

Kusekuseni uMelusi umi phandle ubambelele ebondeni elahlukanisa kwakhe nomakhelwane.Uyakhuluma eqondise kumakhi wakhe uMaKhumalo."Makhi,uThobile angi

2 Nxayezwe
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch9

Kusendlini kaThembeka lapha eKathlegong.Kuthulisekile lapha ungafunga uthi akukho muntu,kanti cha kudliwa amathambo engqondo.NguMelusi no Thembeka omu

0 Nxayezwe
9
Jun - 13

HEE! NTOMBIYAMI

Wathi mina nawe soshada. Wathi ubunzima oyohlangana nabo empilweni ngizobumela. Ngabumela wathi impilo yakho uyinikela kimi. Wathi uzimisele njengoba

1 Nxayezwe
6
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch4

"I am so sorry babes but angazi ufuna ngenzeni ngoba ungithande usazi ukuthi nginomfazi kanti nawe ngokunjalo unendoda.Pho yini inkinga yakho?" kubuz

0 Nxayezwe
6
Jun - 13

BONE OF BONES

Your smile is joy in my face.The beauty of your eyes is love to me.Your lough makes my own teeth to be out always.I don't need water because your lips

1 Nxayezwe
5
Jun - 13

THULA MAMA!

Weep no more.Wail no more.Cry no more.Thula mama.May your tears run dry.You've been abused and defamed.Emortional,Verbal and Physical.Enough is enough

1 Nxayezwe
Load More
Invite
iBloggers
NativeAfrica | Follow | 2 Blogs
Chiruka | Follow | 0 Blogs
Tony69 | Follow | 0 Blogs
pintoprof | Follow | 0 Blogs
AlexaPlanter | Follow | 0 Blogs
OkaMbulawa | Follow | 0 Blogs
Stuzi.kaNdlovu | Follow | 0 Blogs
ChrisFors | Follow | 0 Blogs
LindaDiokpa | Follow | 73 Blogs
ZimLeaks | Follow | 6 Blogs
profbamus | Follow | 0 Blogs
Lobhengula | Follow | 0 Blogs
Zimbabweandiaspora | Follow | 1 Blogs
Malema | Follow | 51 Blogs
moorecares4u | Follow | 0 Blogs
Top iBlogs